การประกวดมะม่วงและเทศกาลอาหารตำบลน้ำขุม ประจำปี พ.ศ.2563

การประกวด
– มะม่วงผลใหญ่
– มะม่วงพวงใหญ่
– ขนมไทยพื้นบ้าน
– มะม่วงแปรรูป
ในโครงการจัดงานวันมะม่วง และเทศกาลอาหารตำบลน้ำขุม ประจำปี พ.ศ.2563  วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563
Print Friendly, PDF & Email