กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะริมคลองศรีนคร(ข้างที่ว่าการอำเภอศรีนคร)

Print Friendly, PDF & Email