หน้ากากอนามัยให้แก่ประธานชมรม อสม.หมู่ที่ 1-10 เพื่อแจกจ่ายประชาชนชาวตำบลน้ำขุม

เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 นำโดยนายกวันดี ขำพันธ์ นายก อบต.น้ำขุม, นายสมศักดิ์ สมใจเพ็ง ปลัดอบต.น้ำขุม, นายสมบัติ ยาวิชัย ผอ.รพ.สต.น้ำขุม ร่วมมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประธานชมรม อสม.หมู่ที่ 1-10 เพื่อแจกจ่ายประชาชนชาวตำบลน้ำขุม

Print Friendly, PDF & Email