อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล

Print Friendly, PDF & Email