หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม
www.numkhum.go.th
การคมนาคมสะดวก คุณภาพชีวิตดี มีความรู้คู่คุณธรรม แหล่งน้ำพอเพียง สุขภาพดีถ้วนหน้า
 
 
  News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านซ่าน   จ้างปรับปรุงถนนซอยมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.บ้านซ่าน   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สท.ถ.45-007 คลองพยอมฝั่งขวา หมู่ที่1,หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านซ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 18 เม.ย. 2567
ทต.กงไกรลาศ   จ้างบำรุงรักษา เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง (งานป้องกันฯ) เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เบอร์ ๔ หมายเลขทะเบียน บ ๔๙๔๕ สุโขทัย (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ทต.กงไกรลาศ   จ้างซ่อมระบบฝาข้างเครื่องที่มีน้ำรั่ว (งานป้องกันฯ) ของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เบอร์ ๔ หมายเลขทะเบียน บ ๔๙๔๕ สุโขทัย (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ทต.กงไกรลาศ   จ้างก่อสร้างถนนลูกรังกลุ่มบ้าน นายทองย้อย พรมมิ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกร่าง (ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๘๑ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๓ ตร.ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ) กองช่าง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ทต.เมืองบางขลัง   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายเทพ หลวงรอด หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองบางขลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.นาทุ่ง   ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง กล่องล้อเลื่อน K 1000 จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ทต.ลานหอย   จ้างก่อสร้างถนนลูกรังซอยนางสมควร สอนศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.หนองกลับ   ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.หนองกลับ   ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.ปากแคว   ซื้อวัสดุงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.ปากแคว   จ้างเหมาติดตั้งเวทีพร้อมไฟ และเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการลานวัฒนธรรม สร้างสรรค์ประเพณีท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.ปากแคว   จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๔๔ สท หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๙-๐๐๐๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ทม.สวรรคโลก   จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยาง Asphaltic Concrete บริเวณถนนศรีสุจินต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ทม.สวรรคโลก   จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยาง Asphaltic Concrete บริเวณซอยเชื่อมถนนหน้าเมือง (ข้างบ้านเลขที่ ๔๓/๒๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.หนองกระดิ่ง   จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ ตามโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือนพฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.หนองกระดิ่ง   จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ตามโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือนพฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.หนองกระดิ่ง   จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี ฯลฯ ตามโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือนพฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.วังทองแดง   ซื้อกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์การอบรมและวัสดุ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ทต.ในเมือง   ซื้อทรายกำจัดลูกนำ้ยุงลาย เคลือบสารที่มีฟอส ๑% จำนวน ๓๐ ถัง (๕๐๐ ซอง/ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.นครเดิฐ   จ้างเหมาบริการในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ของนางสาวอนันต์ บุญประจวบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.บ้านนา   จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมายเลขทะเบียน กยข๑๕๘ สุโขทัย เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ และยืดอายุการใช้งาน รายละเอียดดังแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.บ้านนา   จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมายเลขทะเบียน กยข๑๕๘ สุโขทัย เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ และยืดอายุการใช้งาน รายละเอียดดังแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ทต.บ้านสวน   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ทต.บ้านสวน   จ้างซ่อมรถอีแต๋น หมายเลขทะเบียน ฆข ๗๓๙ สุโขทัย รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ทต.บ้านสวน   จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ ๔๔๐๔ สุโขทัย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๓ จำนวน ๔ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.นาขุนไกร   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคลองสระเกษเชื่อมคลองอู่แมน หมู่ที่ ๕ บ้านวังสมบูรณ์ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เม.ย. 2567
อบต.นาขุนไกร   ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล   ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านพ่อจันทร์-วัดเขาขาด หมู่ที่ ๖ 18 เม.ย. 2567
ทม.ศรีสัชนาลัย   ซื้อซื้อที่ดินเพื่อประโยชน์สาธารณะของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 1694
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-905-9078
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180
โทรศัพท์ : 055-606-204 โทรสาร : 055-606-204
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม
จำนวนผู้เข้าชม 1,831,101 เริ่มนับ 7 ต.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10