หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม
www.numkhum.go.th
การคมนาคมสะดวก คุณภาพชีวิตดี มีความรู้คู่คุณธรรม แหล่งน้ำพอเพียง สุขภาพดีถ้วนหน้า
 
 
  News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง ๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๒๗๙ สุโขทัย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้ ตลับหมึกใส (ชนิดเติมหมึก) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Brother MFC-J2330DW จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2566 ]จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๒-๐๐๒๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2566 ]จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๒-๐๐๒๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2566 ]จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๒-๐๐๒๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2566 ]จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๒-๐๐๒๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถใช้งานเกษตรกรรม (รถไทยแลนด์) ขนาด ๑๒ โวลท์ ๙๐ แอมป์ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2566 ]จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๒-๐๐๒๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง โรงเรียนวัดบ้านคลอง และโรงเรียนบ้านน้ำขุม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาเอกชนเก็บ ขนถ่ายขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลาจำนวน ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]ครุภัณฑ์สำรวจ เทปวัดระยะล้อเลื่อน (กองช่าง) จำนวน ๑ ตัว [ 2 ต.ค. 2566 ]ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง [ 2 ต.ค. 2566 ]ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (กองช่าง) จำนวน ๘ ชุด [ 2 ต.ค. 2566 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายรวย จันสุก ถึงบ้าน นางไฉน ฉันทะมิตร หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย [ 2 ต.ค. 2566 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นางสำเริง มั่นแย้ม หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย [ 2 ต.ค. 2566 ]โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก จากอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ถึงคลองยม หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย [ 2 ต.ค. 2566 ]โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณที่ดิน นางรัญทม แสงสะอาด หมู่ทีี่ ๒ ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย [ 2 ต.ค. 2566 ]ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง [ 2 ต.ค. 2566 ]ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๒ เครื่อง [ 2 ต.ค. 2566 ]ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง [ 2 ต.ค. 2566 ]ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๒ เครื่อง [ 2 ต.ค. 2566 ]ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง [ 2 ต.ค. 2566 ]ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะบัญชีเหล็ก (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ ตัว [ 2 ต.ค. 2566 ]ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมิเดียโปรแจคเตอร์ ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ เครื่อง [ 2 ต.ค. 2566 ]ครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า (กองช่าง) จำนวน ๑ ชุด [ 2 ต.ค. 2566 ]ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ เครื่อง [ 2 ต.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม
ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-905-9078
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180
โทรศัพท์ : 055-606-204 โทรสาร : 055-606-204
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม
จำนวนผู้เข้าชม 1,287,818 เริ่มนับ 7 ต.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10