ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม

ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0 5560 6204 ต่อ 15
E-mail : Info.namkhum@gmail.com

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม

https://www.numkhum.go.th

นายวันดี  ขำพันธ์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม

086-905-9078

หรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อด้านขวามือ..

ติดต่อเราได้ที่