หน้าแรก

นายวันดี ขำพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 5 13

ข้อมูลบริการ

18 สิงหาคม 2563 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2563
14 สิงหาคม 2563 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 “กิจกรรมการทำไม้กวาดทางมะพร้าว”
13 สิงหาคม 2563 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 สิงหาคม 2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
29 กรกฎาคม 2563 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
29 กรกฎาคม 2563 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร